Đã đóng

Looking for an Unique Visitors and Pageviews counter for a PHP image host

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $139 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

NOTE: project may involve viewing nsfw material. Do not bid if offended.

I am the webmaster of a free PHP image host open to the general public, specializing in hosting nsfw content. This project is about:

Adding one Pageviews counter and one Unique Visitors counter that will track pageviews and unique visitors per individual page (NOT GLOBAL, this is on a per page basis).

Image host is coded in PHP.

Please bid if you have experience in similar project/s and can deliver an accurate solution. You can select a cookies approach to calculate the stats, or another approach. Whichever is the most accurate, let´s use that approach.

Counter will appear in all individual pages of the image host, and will track the pageviews and unique visitors for THAT particular page (objective is not getting global sitewide stats, but rather get stats for each particular URL).

That is all. Best regards

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online