Đã đóng

Looking to place gmail emails in gravity forms

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $586 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I would like to sync gmail inbox and sent folders to gravity forms. Each gmail folder would be a gravity forms form. So for example there would be inbox and sent forms. Each email within the folders would be an entry within each form. So for example all sent emails will be within the gravity forms sent form. As well, rather than downloading the entire email, I would like for it to just be a link in the entry so that when it's click on, the gmail email would load with the gmail mail editor.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online