Còn mở

MYSQL Database expert-convert MS ACCESS to ONLINE website

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $329 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

Front end Design experience-UI- , Dashboard statistics and reports using Bootstrap [url removed, login to view] example of Dashboard stats

Must have 10 years PHP MYSQL database experience with a portfolio that I can log into and see the configurations

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online