Đã đóng

Magento Expert - Prevent automatically selecting of shipping method

Dự án này đã được trao cho ITCOIL với giá $222 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

We use Klarna Checkout with our Magento webshop. For this plugin, we want the following changes:

1. The first time a customer visit the checkout page, we want the following shipping method to be selected: "Levert med Bring - Inngangsdør gateplan (hverdag 8-16), kr 698,00".

2. If that shipping method is not available. No shipping method should be selected (shipping method will be blank).

3. No action on the checkout page should affect shipping method. For instance, if you increase or decrease quantity, or change your address, shipping method should not be changed. Shipping method should only be changed by customers selection.

4. Customer should not be able to complete the order without selecting a shipping method (validation of shipping method form).

5. This issue should be solved by PHP, and not jQuery. Please be aware of step 3 of the checkout process which is an iframe.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online