Đã đóng

Magento 1.9.x Extension: Print product labels with barcode

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £264 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Requirements:

Generate barcodes and print labels for simple and configurable products

Configuration Options

Set the label size

Set the position of attributes on the label

Set the font and font size of attributes printed on the label

Set barcode generation standard (dropdown of multiple choices)

Set generate as random or from predefined list

Import / Export and Manage Predfined Barcode lists via grid

Button to generate barcodes for all products.

Printing

Select Products from the catalogue product grid and use action dropdown to print labels

Select a tab on product view to set the quantity and print label.

Ideally this needs to be an existing project that you can reuse and refactor into a new extension, hence the budget.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online