Còn mở

Magento 2 Installation on Azure CentoS with MariaDB and PHP 7.1

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1320 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

we need script to install Magento 2 Installation on Azure CentoS with MariaDB and PHP 7.1. You will ,make script using your Azure account. We will test this script on our Azure Account. When everything is OK, we are done then.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online