Đã hoàn thành

Magento - Ship Orders Automatically

Dự án này đã kết thúc thành công bởi deepmzalavadiya với giá $15 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Hello,

We use Magento 1.9.x and we need a solution ( a simple cron job ? ) that update all orders every 24 hours from the "Processing" status to "Complete" (shipped) status automatically. We need to option "Email Copy of Shipment" when updating the orders, so customer will receive the shipping confirmation email. Thanks.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online