Magento - costumize line of code in "[url removed, login to view]" to be able to export all product images...

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

Hello !

I want to xml export all product images (three of them) not only thumbnail.

PHP line to be modified in our [url removed, login to view] file :

$slika = Mage::helper('catalog/image')->init($product, 'thumbnail');

If you have any additional question, feel free to ask. Our current PHP and XML file in attachment.

Best regards & happy bidding!

Dukato

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online