Đã đóng

Magento multi domain ecommerce store

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $10 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$7 - $10 AUD / hour
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

I have a magento multi domain platform, integrated with payment getway. I need someone to do magento work on regular basis. Only want to have one person working on project who I can communicate with. No companies please. When you responde to this *Removed by admin* please include minimum hrs/week you willing to work. Ideally I am looking for who can work 4 to 10 hrs per week on regular basis. This is a budget project and I am flexible with when you work. Just stick to what you commit that's what I expect. I may expect you to work from myscreen.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online