Đã đóng

Magento work : Remove '\n' from Magento website.

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1424 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Hello, This project is for Magento developer. Very small issue we are facing is while it generate Invoice. If we login from Facebook or also enter address. So while it came back with display or in invoice generating where is display address it also display like '\r\n\r\n\r\n\r\nsurat'. We need experienced developer, This is only 10-20 minute task but needs to be done today.

Experience freelancer required to work on this for Urgent bases. Budget is 20$ fixed

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online