Magento work : Remove '\n' from Magento website.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹600 - ₹1500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

Hello, This project is for Magento developer. Very small issue we are facing is while it generate Invoice. If we login from Facebook or also enter address. So while it came back with display or in invoice generating where is display address it also display like '\r\n\r\n\r\n\r\nsurat'. We need experienced developer, This is only 10-20 minute task but needs to be done today.

Experience freelancer required to work on this for Urgent bases. Budget is 20$ fixed

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online