Còn mở

Mailgun - email sending procedure

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹9668 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

We want to send transnational emails to our clients using mailgun provider, the below site. There are some technical aspects involved to send mails. We need some technically efficient person to check the mail sending process like how to add mailing list , how to add templates and how to send mails, we want to know the complete set of mail sending process through mailgun.

[url removed, login to view]

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online