Đã hoàn thành

Make CSS changes to Wordpress site, for 2 hours to start

Dự án này đã kết thúc thành công bởi creatvmind với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

Hi,

I need help making basic changes to my Wordpress code.

Working hours: today

Budget: $10 /hr

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online