Make an Image Upload/Webcam repeatable form field

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $60 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 24

Mô Tả Dự Án

I am looking for someone to make a jquery image upload and webcam feature repeatable in form. For 1 - infinity times. Message me for more details. Need this done within a few hours.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online