Đã đóng

Make an Image Upload/Webcam repeatable form field

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $62 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $60 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I am looking for someone to make a jquery image upload and webcam feature repeatable in form. For 1 - infinity times. Message me for more details. Need this done within a few hours.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online