Đã hoàn thành

Make a Magento module for us

Dự án này đã kết thúc thành công bởi freelancersach với giá $100 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Hi!

We need to have a Magento Module to integrate our solution into any Magento website easily.

- Some text information

- A field for the API Key

Then, the module add a <script> at the end of the website (excepting the back office)

Thank you,

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online