Make a SQL File for my existing website

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $30 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

I already have a fully finished RPG Made in PHP but I need an SQL Database that will store all the data and work successfully with my files.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online