Đã đóng

Make an andorid app with some features

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $66 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $100 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hey !

i need to make an android app with some fateures if anybody interst please bid

and how much experiece u have please mensiton that also

nahar

thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online