Đã đóng

Make an online game in HTML5 and [url removed, login to view]

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €196 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

You need to be experienced with [url removed, login to view] and HTML 5 game development.

The project is the following:

- Make an online game in HTML5 and [url removed, login to view], to save time you can base it on this source code clone of [url removed, login to view] [url removed, login to view]

(just use source course as help if needed)

- I want the game to be more like this game [url removed, login to view]

-Simplify sprites(icons etc) design will be taken care of, just make simple circles, cubes etc

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online