[url removed, login to view] user get notification email instant. [url removed, login to view] some captcha iusse.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 33

Mô Tả Dự Án

website url: [url removed, login to view] Password: 91nihaocom

[url removed, login to view] wordpress theme, user can't get the email when they have the new meesage, or other new dynamic, I already add the SendGrid api to this website, but it doesn't work(some times work, I don't know why)

[url removed, login to view] new user register the website, they put the new information and Captcha, but if

put wrong captcha, then put the capture again, the website will notification that information already register, so solve this issue.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online