Đã đóng

Make My website speed

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $79 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I have an online store and it was very slow, I want to make it fast, I have my own reseller and it was 50 GB that can make many websites, but it was one website on it and very slow, I want to fix that problem and I want to know if I can buy hosting in another company which be better than aravixe.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online