Đã đóng

Making existing website responsive

Dự án này đã được trao cho leavetop với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
85
Mô tả dự án

I need some changes to an existing website.

i wish to have [url removed, login to view]

[url removed, login to view] , [url removed, login to view] RESPONSIVE

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online