Còn mở

Marcador JAVA + PHP con ASTERISK

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Solicito un programa en JAVA que permita;

1.- Generador de Marcador que esté Integrado a llamadas vía API a Asterisk

2.- Permitir (envío y recepción) desde PHP al marcador creado en JAVA que le indique

para llamar via API.

3.- Poder determinar una vez que termine la llamada (tiempo de inicio, duracion y fin)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online