Đã đóng

Master of building auto scrappers - for writng a program

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $181 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

1/ GET A LIST OF WEBSITES

2/ TRANSLATE WEBSITE TO ENGLISH USING CHROME OR ANY OTHER WEBSITE TRANSLATION OPTION

3/ FIND CONTACT / CONTACT US PAGE

4/ EXTRACT ALL CONTACT US FIELDS

5/ PUT ALL FIELDS NAME IN A FILE WITH NO DUPLICATION

6/ GO AGAIN TO EACH WEBSITE , FILL THE FIELDS WITH ALL READY ANSWERS

7/ TRY TO GET SOME ACK OR VERFICATION FOR SENDING

8/ NEED TO TEST THAT ITS ALL WORKING

THANKS

PLEASE REPLY WITH - READ IT

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online