Đã đóng

Mejorar script de stream-player

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $70 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Necesito que mejoren este script que funciona para stream de google-drive, agregando otros proveeedores como [url removed, login to view], cambiar el reproductor por otro más configurable que se pueda agregar logo y descarga en el mismo reproductor, prefiero freelancers que hablen español

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online