Đã Đóng

Menulis Perisian

Untuk kegunaan administratif, akauntansi dan stok

Kỹ năng: Microsoft Access, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Malaysia

Mã Dự Án: #13118904

2 freelancer đang chào giá trung bình RM471 cho công việc này

RM842 MYR trong 3 ngày
(54 Đánh Giá)
5.8
saira4272

I am interested to work on this project Very High skilled PHP/JQuery/Ajax/Bootstrap and WordPress plus eCommerce,woocommerce and Photoshop & Illustrator and Graphic Design . Your satisfaction is my achievement. You ca Thêm

RM99 MYR trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
0.8