Đã đóng

Menulis sejumlah Perangkat Lunak

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là Rp12500000 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp7500000 - Rp15000000 IDR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Bekerja Membuat sebuah game multiplayer dengan node js (web socket) dan integrasi dengan hp frontend.

Anda akan di gaji perbulan untuk menyelesaikan projek game.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online