Đã hoàn thành

Mercari app Overseas countries can not upload products, Solve this problem!

Dự án này đã kết thúc thành công bởi pauloandromeda với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I am now overseas ,not in the United States! Mercari can't upload product need solve this problem, It will be prompted:listing is not available in your region . I use iphone 6 plus upload product , What should I do ? look the picture ,show the error!

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online