Đã hoàn thành

Metabox mit Menuauswahl für Seiten-Editor

Dự án này đã kết thúc thành công bởi puschel với giá €30 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Wir benötigen eine einfache Metabox für unsere WP Seiten, mit der wir per drop-down eines der im WP Menu Editor erstellten Menus auswählen können. Im Prinzip wie das Widget "Individuelles Menu auswählen" (siehe screenshot) nur als Metabox für Seiten.

• Die Metabox soll seitlich stehen und 2 Felder enthalten:

- dropdown mit menauswahl

- Textfeld für einen Titel

• Der Code soll im [url removed, login to view] file eingebunden werden (kein plugin)

• Die Werte sollen dann als custom fields im template abgerufen werden

Wordpress Version 4.5.5 aufwärts, PHP 5.3

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online