Đã hoàn thành

Migrate Interspire CRM from Temp server into Live Server

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tarunmehan với giá $77 SGD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I need you to help migrate modified files from the development server to the live server.

- Need to backup files and database first before migrating

- Do a full test to ensure Live system is working according to the requirements.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online