Đã hoàn thành

Migrate PHP connect DB to PHP 7

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Chitanok với giá R$90 BRL trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I need someone to migrate a function that connected the app with db in php 5.3.2, now after updating the core to php 7, the function no longer works.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online