Đã đóng

Migrate from joomla to wordpress

Dự án này đã được trao cho techlo9 với giá €100 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
98
Mô tả dự án

I want to change the cms of my web. I need someone to create a new worpress site with the same style (logo, colors, menus, etc...) and pass the content from the old web to new web.

we can you some plugin that migrate things from joomla to wordpres, to make work easier and quick.

Send me a message and I will pass the web and talk about the budget.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online