Đã đóng

Migrate 5 photo/portfolio web sites to another hosting. (no more that 5GB)

Dự án này đã được trao cho zenati2 với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

Hello,

I need to migrate 5 different websites to another hosting plan. The actual hosting and the destinity hosting are from the same company. I need this job to be done before this Monday. Also Database must be migrated.

More details send me a private message, thanks!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online