Đã hoàn thành

Migrate and upgrade a micro Joomla site from 1.7 to 3

Dự án này đã kết thúc thành công bởi elliotwebdesign với giá $100 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Dear Developer,

We have a very old Joomla 1.7.3 site under [url removed, login to view]

We need to migrate and upgrade to the latest Joomla 3.

The design should remain the same (do not change the template to another one)

Please count that:

- we have a Phoca Gallery module under the site:

[url removed, login to view]

- we have a Phoca Download module under the site:

[url removed, login to view]

(If you were choosen for the project an Akeeba SiteRip will be sent to you, you can make the migration and the upgrade and upload it to your local server. When It's done, we only need the akeeba source file)

Thank you,

Waiting for your quotations.

Gergely

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online