Đã hoàn thành

Migrate web apps from LAMP to Microsoft Stack.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ddonari với giá $47 USD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Move some very simple legacy apps from a LAMP server to an IIS/MSSQL platform. Rewriting PHP in C# rather than installing PHP on IIS.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online