Đã hoàn thành

Minor Website Adjustments; WooCommerce

Dự án này đã kết thúc thành công bởi bdweb với giá $50 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

Hello Freelancers,

I have an existing website, which needs some very minor changes. I will attach a PDF document which will highlight all of the necessary changes. Please read the document carefully before bidding on this project.

I look forward to your biddings.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online