Còn mở

Minor fixes to website

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $131 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
141
Mô tả dự án

Needing someone to:

- Add "view all" to the fetaured products and recipes on the homepage, and hyperlink the 'Featured products' and 'Featured recipes' to the pages.

- Change yellow drop-arrows, search symbol (at the top of homepage), and 'testimonials' and 'instagram feed' (at the bottom of homepage) to green

- Change yellow 'READ MORE' (on featured products) to same black colour as logo

- Fix blank spaces on the shop page

- Reduce line spacing (as seen in the ingredients on a recipe)

- Make my photo at the bottom of the homepage visible on mobile devices

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online