Đã đóng

Modification of an existing prestashop plugin

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $83 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

The job is to add more collumns to a vehicule fits plugin, please read this before bidding on job, if your not serious or you bid isnt the real price, please don't waste my time.

So now vehicule parts finder looks like this :

MAKE --- > MODEL ---> YEAR

Here how i want to add collumns to it :

DROP DOWN (WILL BI TIRE OR WHEEL ---> YEAR ---> MAKE ---> MODEL ---> SUBMODEL ---> OPTION

So the plugin would add 3 collumn and make it fit with CSV import feature of the plugin

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online