Đã hoàn thành

Modify order page on prestashop to add only the citys i want

Dự án này đã kết thúc thành công bởi barron9 với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I need to modify the order page of the module i use on my prestashop website. So i can have a drop list of citys that i can make delivery. And add more cities later. Right now it looks like on the screen shot but instead of typing a city i want the customer to select it.

2nd i want to make the checkbox ''i want to create an account'' checked as default. And i want to remove zipcode cause we dont use it here

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online