Còn mở

(2-Month ONSITE WORK) Code Igniter - PHP MySQL Solr DB

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là ₹68689 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹50000 - ₹80000 INR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Looking for PHP-CodeIgniter/Laravel Framework programmers who are willing to travel to JODHPUR, Rajasthan.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online