Đã đóng

Moodle, php, & MySql expert to fix existing script - 14/02/2017 19:36 EST

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $54 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Hello - Please only bid if you are a moodle expert with great php and MySql skills. I need someone to fix my script that connects Wordpress to Moodle.

I have a script that no longer works due to upgrades. The script is supposed to:

- collect user information from Wordpress tables and consolidate the information into a single Table A that contains: username, password, email, role, course, group, etc).

Some problems are that:

- the Godaddy cron job is not working

- the wordpress encrypted passwords are not being copied into Table A correctly

- users are being added multiple times to Table A when they should only be added once as defined by their email addresses

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online