Đã đóng

Move 3 Wordpress Website to another Server with PLESK

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €41 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I have 3 Website with Plesk. When i use the Plesk Migrator i got a error:

exit code: 1

stdout:

stderr: ERROR 1273 (HY000) at line 25: Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_520_ci'

I need all 3 Websites on my other Cloud Server.

Just 20€ Budget. Dont Bid with mor budget i dont pay it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online