Đã đóng

NEED HELP IN COMPLETING HTML WEBSITE

Dự án này đã được trao cho DNSsoftware với giá ₹750 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Hi All

I need your help in completing the HTML Site. I have few pages created and other needs to be created. M very near the deadline so need expert as an helping hand.

Need to start right away and complete asap

Thanks !!!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online