Need Organic Groups Module and LDAP module installed and working on my drupal 8 website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $100 - $300 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

I need these 2 modules installed on my drupal 8 website. I understand that they are currently unstable on drupal 8 so need someone who knows what they are doing and can get them working.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online