Đã đóng

Need Ready made game for casino site

Dự án này đã được trao cho technologicsols với giá $200 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

i need ready made multiplayer game for my casino site list is below.

- User profile management

- Slot machine

- Scratch off tickets

- Lottery system

- Few simple dice games

Please apply only you have done this game or you have made casino site before otherwise you bid will reject. Please type Casino as first word

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online