Đã đóng

Need a Simple Bulk Mail Script Installed to my Backend (PHP)

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $70 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Hello

▬ I have a backend made for a few customers, we want to give them the ability to send emails to all the customers who they have done business with.

▬ Don't want to use sendmail( ); it has to use SMTP

▬ Need it done quite fast

▬ Bid especially if you have worked on past similar solution

▬ In your proposal give me clear vision of the work, don't give me generic spam bid

Thanks

*Start proposal with "Not a spam bidder"

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online