Đã đóng

Need VoIP/PHP coder to create call spoofing website

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $191 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I need a call spoofing website. It connects to the api and it allows you to spoof the outgoing number to anything you wish.

I already have a old outdated source which you can look/guide off of. It spoofs the outgoing number and also records calls etc, it uses this api: [url removed, login to view]

This is a VoIP program i think

If you are familiar with zang/telapi then this is the job for you, more info can be acquired, another site using my old source is [url removed, login to view] you can look at it for exactly what i want. Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online