Còn mở

Need a WordPress expert

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $156 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I am looking for a WordPress expert.

I have an Android App, Facebook page and Instagram page. I recently created wordpress website for the same.

I am looking for someone who can suggest some ways and implement them to drive the traffic from my WordPress website to my Android app.

Looking forward for suggestions. One I think of is creating and showing Landing Page if user excess the website from mobile.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online