Đã đóng

Need Wordpress developer with good PHP/CSS skills

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $148 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

Hello,

I have multisite network based on Wordpress.

Need only professional PHP developer who understand the core of Wordpress and can help with few issues, and few CSS issues on mobile.

About 2-4 hours of work maximum.

Please don't bid if you never worked on Multi-Site Wordpress.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online