Đã đóng

Need Wordpress expert for swf embedding

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹8527 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I need to devise a method, to embedd swf in my wordpress website:

You can provide me code or anything, but it must work, and it should have alternative methods, not just one method. Don't come up with suggestions like use kimli/easy etc etc plugins. i need very specific features:

url of the embedded file must not be human readable in source of page it is embedded in. It must work on most of the modern browsers. Please only bid if you know what i'm talking about. Dont waste your and my time otherwise. Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online