Đã đóng

Need to add sold out and email notification for variable products

Dự án này đã được trao cho pradeep1413 với giá ₹111 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Go to the link: [url removed, login to view] I want to add SOLD OUT text for the particular variation and also an email notification for the same.

I want it for all the product(single and variable). The plugin you want to try out for solving the issue is on you. When a sold variation is selected, the add to cart get's hidden, so should the price and instead of that sold out text should be displayed. Also the email notification.

I had hired a previous developer for the same and he couldn't deliver.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online