Need extrada list and database for ITALY regions , cities and district

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

Hello,

i need a full database of all geo italian data organized in this way:

LISTA PROVINCE

LISTA COMUNI

LISTA QUARTIERI/ZONE

First 2 lists are everywhere downlodable and doesnt require any effor becauyse are already embedded inside many type of database.

The core task oif the e project is to catch for every COMUNE the list of districts / zone .

All data are visibile on this site:

[url removed, login to view]

So the script must extrat data from a live website.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online